Kyokushin Dojo Berlin
Falko

Falko 1. Kyu


e-mail:   info{at}seishin-dojo.de

mobile:  +49(0)1525 34 70 621